10 typowych błędów w języku angielskim cz. I

Dzisiejszy wpis jest o błędach. Nasi tutorzy często przekazują nam, że mimo, iż uczniowie Tutlo są bardzo zdolni i radzą sobie z językiem angielskim coraz lepiej, to wciąż mają obawy przed popełnianiem błędów.

Strach blokuje ich czasem do tego stopnia, że rezygnują z mówienia w ogóle. Zdarza się, że unikają okazji do rozmowy w języku angielskim z obawy przed kompromitacją.

Może to zabrzmieć dziwnie, ale z punktu widzenia lektorów popełniane błędy cieszą, ponieważ dzięki nim wiemy, nad czym trzeba jeszcze pracować. Informacja o Waszych błędach jest dla nas bardzo cenna przy pisaniu treści nowych lekcji, planowaniu webinarów czy wpisów na bloga. Błędy są kluczowym elementem nauki. Nie bójcie się ich, popełniamy je wszyscy, nawet Native Speakerzy!

Przedstawiamy część pierwszą z serii 10 typowych błędów językowych popełnianych przez uczniów języka angielskiego. Skupimy się na błędach w użyciu przyimków, czyli wyrazów takich jak “in”, “on”, “for”, “about” itp.

Większość błędów w użyciu przyimków wynika z niepoprawnego przeniesienia polskich struktur na język angielski. Kiedy uczniowie, zwłaszcza ci mniej zaawansowani, nie “myślą jeszcze po angielsku”, w sposób naturalny przenoszą struktury językowe z języka ojczystego na obcy. Błędy zaczynają się już na etapie przedstawiania się, gdy mówimy, gdzie pracujemy. W języku polskim powiemy “Pracuję w Tutlo.”, więc przyimek “w” mamy chęć przenieść także do zdania w języku angielskim.

1. Przedstawmy się

(-) I work in Tutlo.
(+) I work for Tutlo. / I work at Tutlo.

Nie jest jednak powiedziane, że z czasownikiem “work” nigdy nie możemy uczyć przyimka “in”. Wręcz przeciwnie. Spójrzcie na przykłady:

I work in

(+) I work in a bank.
(+) I work in marketing.

Przyimka “in” używamy, gdy po nim następuje konkretne miejsce, czyli rodzaj instytucji, jak np. bank, lub też branża, w której pracujemy, jak np. marketing.

2. Błędne użycie przyimka “in”

Czasem zdarza się tak, że uczniowie dodają przyimki tam, gdzie ich nie powinno być, jak w przykładach:

(-) We’ll meet in next week.
(-) We discussed it in last month.

W języku angielskim nie używamy w podobnych określeniach czasu przyimka “in”. Błąd ten wynika z przeniesienia polskich struktur, np. “w przyszłym tygodniu”, “w zeszłym miesiącu”.

(+) We’ll meet next week.
(+) We discussed it last month.

3. Discuss “about”

(-) Let’s discuss about your idea.
(+) Let’s discuss your idea tomorrow.

Jeśli będziemy tłumaczyć “discuss” jako “dyskutować”, istnieje duże ryzyko, że popełnimy błąd i dodamy przyimek “about”. Strategią, którą może tu pomóc, jest zapamiętanie czasownika “discuss” jako “omawiać”. Wówczas pokusa dodania czegokolwiek w ogóle się nie pojawi!

4. I will contact with you

Kolejnym przykładem dodania przyimka tam, gdzie go nie powinno być, jest zastosowanie przyimka “with” z czasownikiem “contact”, czyli “kontaktować się”:

(-) I will contact with my manager.

Najprawdopodobniej jest to kolejna kalka z języka polskiego. Po angielsku jednak “kontaktujemy kogoś”, a nie “się z kimś”. Poniżej kilka poprawnych form:

(+) I will contact my manager.
(+) Have you contacted Mr. Jones?
(+) Please contact me asap.

Jedyna sytuacja, w której można powiedzieć “contact with”, ma miejsce wtedy, gdy słowo “contact” występuje jako rzeczownik, a nie czasownik. Możemy zatem powiedzieć:

(+) We keep in close contact with our grandparents.

5. Anna and Derek are on at/in a meeting

Kolejnym błędem wynikającym z przeniesienia struktury polskiej na język angielski, jest błędne użycie przyimka “”on” w zwrocie “na spotkaniu”.

(-) Mary is on a meeting now.

Poprawne formy w języku angielskim to “at a meeting” or “in a meeting”.

Powinniśmy zatem powiedzieć:

(+) Mary is in / at a meeting now.

Kiedy ktoś do nas dzwoni, a my nie możemy właśnie rozmawiać, powiemy:

(+) Sorry, I can’t talk to you now. I’m in / at a meeting.

Zdarzyło Wam się popełnić wyżej wymienione błędy? Jeśli tak, jesteście wśród licznej grupy, więc nie martwcie się: uczymy się błędach, nie bójmy się mówić! Mamy nadzieję, że dzięki wymienionym przykładom łatwiej będzie Wam zapamiętać poprawne użycia przyimków “on”, “in” i “about”. Pamiętajcie, że to dopiero pierwsza część serii “10 typowych błędów”, więc stay tuned* i do przeczytania 🙂

*stay tuned – zostańcie z nami

Gosia Jaron

Gosia Jaron

Nie trać więcej czasu

Zacznij płynnie mówić po angielsku, bez wychodzenia z domu..