Form Front Page

Czasy przeszłe w angielskim – 10 webinarów

Czasy przeszłe – zestawienie i ćwiczenia z tłumaczenia

W tym webinarze zestawione są czasy przeszłe. Dyskusja toczy się głównie na temat Past Simple vs Past Continuous. Znajdziesz tu przykłady, porównanie z językiem polskim i tłumaczenia.

Intermediate Grammar Lesson 1 Past Continuous

Ten webinar służy jako wprowadzenie do czasu przeszłego Past Continuous. Poznasz jak budować zdania oznajmujące, przeczące i pytania plus przećwiczysz ich tworzenie.

Intermediate Grammar Lesson 2 Past Continuous

W tym webinarze zobaczysz przykłady użycia czasu przeszłego Past Continuous. Poznasz jego zastosowanie i strukturę. Na koniec, przećwiczysz tworzenie zdań.

Intermediate Grammar Lesson 1 Past Perfect

Ten webinar służy jako wprowadzenie do czasu przeszłego Past Perfect. Z wideo dowiesz się kiedy i jak go używać. Dodatkowo zrobisz ćwiczenia, które pomogą Ci w jego przyswojeniu.

Intermediate Grammar Lesson 2 – Past Perfect

Podczas tego webinaru powtórzysz, jak i kiedy używać czasu przeszłego Past Perfect. Dodatkowo zrobisz ćwiczenia, które pomogą Ci w tworzeniu zdań w tym czasie. Poćwiczysz zdania oznajmujące, przeczące i pytające.!

Intermediate Grammar Lesson 3 – Past Continuous

Z tego webinaru dowiesz się, jaka jest różnica pomiędzy czasami przeszłymi Past Simple i Past Continous. Nauczyciel wytłumaczy kiedy ich używamy, przeprowadzi Cię przed ich struktury, a potem spróbujesz swoich sił w ćwiczeniach porównujących oba czasy.

Intermediate Grammar Lesson 3 – Past Simple

W tym webinarze powtórzysz kiedy używamy czasu Past Simple i jak go tworzymy. Poznasz też strukturę 'used to’ używaną do opisywania przeszłych powtarzanych czynności. Poza tym zobaczysz popularne odmiany czasowników nieregularnych.

Intermediate Grammar Lesson 3 – Past Perfect

W tym webinarze zobaczysz porównanie czasów przeszłych Past Perfect i Past Simple. Zobaczysz przykłady użycia obu czasów i sprawdzisz swoją wiedzę robiąc ćwiczenia. Na koniec, dowiesz się kiedy używać czasu Past Perfect Continuous.!

Opowiadanie o tym, co się wydarzyło past simple past continuous

W tym webinarze zobaczysz porównanie czasów przeszłych Past Simple i Past Continuous. Dowiesz się jak tworzyć poprawnie zdania oznajmujące, przeczące oraz pytania, a także jakie są różnice w stosowaniu obu tych czasów. Na koniec przećwiczysz je.

Past Simple i Present Perfect – porównanie

W tym webinarze przedstawione jest porównanie dwóch czasów – Past Simple i Present Perfect. Na przykładach, poznasz, jaka jest ich struktura, a przede wszystkim różnica w użyciu. Dowiesz się, jak różnią się one w odniesieniu na język polski.