Form Front Page

Globalne problemy współczesnego świata – 7 webinarów

Ethical Living

W tym webinarze poznasz słownictwo związane z etyką. Jak wypowiadać się o sprawach związanych z naszym sumieniem i postawami moralnymi. Dowiesz się, jakie są najczęstsze rozterki etyczne współczesnych ludzi.

Human Rights

Czym są prawa człowiek i jaka narodziła się ich idea. Poznaj słownictwo związane z niewolnictwem, przemocą, dyskryminacją i torturami.

Globalisation

Dowiedz się, czym jest globalizacja i jak wpływa na nasze życie. Jakie korzyści wiążą się z tym zjawiskiem i jakie powoduje skutki negatywne. W drugiej części nasz lektor Tomek opowie nieco o zjawisku zwanym Makdonaldyzacja, które jest znacznie szersze niż wskazuje na to nazwa.

Social Media: Time for a break?

W tym webinarze poruszany jest temat mediów społecznościowych i uzależnia od nich. Facebook, Twitter, Instagram… powstały po to, byśmy byli zawsze blisko ludzi. Czy paradoksalnie używanie tych aplikacji nie oddala nas od innych?

Capitalism and Consumerism

Nasz lektor Tomek opowie o tym, czym jest kapitalizm i konsumpcjonizm. Dowiesz się, jakie pozytywne i negatywne zjawiska kryją się za tymi terminami.

Toxic Planet

Jaki jest największy problem związany z zanieczyszczeniem środowiska w Twojej miejscowości. Z jakimi problemami zmaga się Polska? Porozmawiamy o smogu, powodziach, suszach i tak zwanej miejskiej wyspie ciepła.

Global Issues

Lektor opowiada o zagrożeniach globalnych, z którymi zmierzy się w przyszłoci cała ludzkość. Dowiedz się jak mówić po angielsku o globalnym ociepleniu, ubóstwie, klęskach żywiołowych, zanieczyszczeniu środowiska i niedoborze wody.