Form Front Page

Jak nauczyć się języka angielskiego w 90 dni?

Niemożliwe? A jednak! Joseph Juran, amerykański specjalista zarządzania, wymyślił Zasadę Pareto. Według niej 20 proc. naszych starań przekłada się na 80 proc. realnych efektów, w różnych obszarach życia. Co to ma do nauki języka angielskiego? Bardzo dużo. Okazuje się, że według badań, aby opanować 85 proc. danego języka (a tym samym zdobyć umiejętność płynnej rozmowy) wystarczy około 6 miesięcy. Natomiast, by nauczyć się biegłego i poprawnego języka (czyli opanować pozostałe 15 proc.) potrzeba od 10 do 15 lat intensywnej nauki.

Więc jeśli nie planujesz zostać przysięgłym tłumaczem, a język angielski jest Ci potrzebny po to, by móc swobodnie się dogadać, może warto spróbować tej metody? Osoby zajmujące się językiem, w oparciu o wspomnianą zasadę, opracowały listę najbardziej popularnych słów w języku angielskim, używanych w mowie i piśmie (dla każdego osobna lista). Według entuzjastów tej zasady, jeśli nauczymy się na pamięć tych dwóch list, będziemy w stanie swobodnie rozmawiać oraz czytać w języku angielskim.

Poznaj ofertę Tutlo teraz >>

Tony Buzan, amerykański pisarz oraz konsultant edukacyjny, autor książki „Pamięć na zawołanie” uważa, że aby opanować jakikolwiek język wystarczy nauczyć się 100 słów. Chodzi o wyrazy, które są najbardziej popularne w potocznej mowie i piśmie. Czy teraz perspektywa opanowania języka w 90 dni staje się dla Ciebie bardziej realna? Zastanów się ile czasu zajęłoby Ci nauczenie się na pamięć 100 słów? Przypominając sobie wszystkie treści, jakie trzeba było wkuwać na pamięć za czasów szkolnych, wyzwanie to nie wydaje się niemożliwe.

Czytaj więcej: Najskuteczniejsza metoda nauki angielskiego – immersja językowa

Lista 100 najczęściej używanych słów w pisanym angielskim:

 1. the
  2. of
  3. and
  4. a
  5. to
  6. in
  7. is
  8. you
  9. that
  10. it
  11. he
  12. was
  13. for
  14. on
  15. are
  16. as
  17. with
  18. his
  19. they
  20. I
  21. at
  22. be
  23. this
  24. have
  25. from
  26. or
  27. one
  28. had
  29. by
  30. word
  31. but
  32. not
  33. what
  34. all
  35. were
  36. we
  37. when
  38. your
  39. can
  40. said
  41. there
  42. use
  43. an
  44. each
  45. which
  46. she
  47. do
  48. how
  49. their
  50. if
  51. will
  52. up
  53. other
  54. about
  55. out
  56. many
  57. then
  58. them
  59. these
  60. so
  61. some
  62. her
  63. would
  64. make
  65. like
  66. him
  67. into
  68. time
  69. has
  70. look
  71. two
  72. more
  73. write
  74. go
  75. see
  76. number
  77. no
  78. way
  79. could
  80. people
  81. my
  82. than
  83. first
  84. water
  85. been
  86. call
  87. who
  88. oil
  89. its
  90. now
  91. find
  92. long
  93. down
  94. day
  95. did
  96. get
  97. come
  98. made
  99. may
  100. Part

Jeżeli nie stawiasz pierwszych kroków w nauce języka angielskiego, bez względu na poziom, jakim możesz się pochwalić, jestem pewna, że większość tych słów zapewne znasz. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz, jestem pewna, że opanowanie tej listy nie zajmie Ci wiele czasu. Teraz przejdźmy do drugiej grupy słów. Tym razem są to słowa najczęściej używane w mowie.

Lista 100 najczęściej używanych słów w mówionym angielskim:

 1. a, an – przedimki nieokreślone pojawiające się przed większością rzeczowników
  2. after – potem, za, po, po tym jak
  3. again – znów, znowu, ponownie, jeszcze raz
  4. all – cały, wszystko, wszyscy, w pełni
  5. almost – niemal, prawie
  6. also – też, także, również, ponadto
  7. always – zawsze
  8. and – i, a, coraz
  9. because – gdyż, ponieważ, bowiem, bo
  10. before – przed, zanim, wcześniej, przedtem
  11. big – duży, ambitny, starszy
  12. but – ale, ależ, lecz, tylko
  13. can (i can) – móc, potrafić (ja mogę, ja potrafię)
  14. come (i come) – podchodzić, przychodzić (ja podchodzę, ja przychodzę)
  15. either/or – każdy, również, także / lub, czyli
  16. find (i find) – znaleźć, odnaleźć, odkrywać, wykrywać (ja znajduję, ja odnajduję, ja odkrywam, ja wykrywam)
  17. first – najpierw, pierwszy, po pierwsze
  18. for – dla, gdyż, przez, jako
  20. from – z, od
  21. to go (i go) – iść, chodzić (ja idę, ja chodzę)
  22. good – dobry, dobro, grzeczny
  23. goodbye – do widzenia
  24. happy – szczęśliwy, zadowolony
  25. have (i have) – mieć, posiadać (ja mam, ja posiadam)
  26. he – on
  27. hello – cześć, witaj, halo
  28. here – tutaj, w tym miejscu
  29. how – jak, w jaki sposób
  30. i – ja
  31. i am – ja jestem
  32. if – jeśli, czy, jeżeli
  33. in – w, u (kogoś, za (jakiś okres czasu), od (jakiegoś czasu)
  34. know (i know) – znać, wiedzieć (ja znam, ja wiem)
  35. last – ostatni, na końcu, trwać, przetrwać
  36. like (i like) – lubić (ja lubię)
  37. little – mało, niewiele, mały
  38. love – miłość, kochać
  39. make (i make) – robić, wytwarzać, produkować (ja robię, ja wytwarzam, ja produkuję)
  40. many – wiele, dużo, wielu
  41. me – mną, mnie
  42. more – więcej, bardziej
  43. most – najwięcej, najbardziej, większość
  44. much – dużo, wiele
  45. my – mój
  46. new – nowy
  47. no – nie
  48. not – nie
  49. now – teraz, w tej chwili, obecnie
  50. of – spośród, z
  51. often – często, nierzadko
  52. on – na, w, u (kogoś), o (czymś)
  53. one – jeden, pewien
  54. only – tylko, jedyny, jedynie
  55. or – lub, czyli
  56. other – inny
  57. our – nasz
  58. out – na zewnątrz, wyłączony
  59. over – ponad, nad, przez, w ciągu
  60. people – ludzie, osoby
  61. place – miejsce, umieszczać, rozmieszczać
  62. please – proszę, życzyć sobie, zadowalać, satysfakcjonować
  63. same – taki sam, ten sam, identyczny
  64. see (i see) – widzieć, odwiedzać, badać, oglądać (ja widzę, ja odwiedzam, ja badam, ja oglądam)
  65. she – ona
  66. so – tak, więc, a więc, w taki sposób
  67. some – niektórzy, trochę, nieco, około
  68. sometimes – czasami
  69. still – ciągle, jednak, jeszcze, nadal
  70. such – taki
  71. tell (i tell) – mówić, opowiadać (ja mówię, ja opowiadam)
  72. thank you – dziękuję ci
  73. that – ten, ta, to, że, ów
  74. the – przedimek określony (używany, gdy mówimy o czymś po raz kolejny, albo wiadomo o czym jest mowa)
  75. their – ich
  76. them – im
  77. then – wtedy, później, następnie, wówczas
  78. there is, there are – używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś istnieje
  79. they – oni
  80. thing – rzecz
  81. think (i think) – myśleć, sądzić (ja myślę, ja sądzę)
  82. this – ten, ta, to
  83. time – czas, termin, okres, pora
  84. to – do, aby, dla
  85. under – pod, według
  86. up – w górę, więcej, do góry
  87. us – nas
  88. use (i use) – używać, korzystać (ja używam, ja korzystam)
  89. very – bardzo
  90. we – my
  91. what – co, jaki, jaka, jakie
  92. when – kiedy, gdy
  93. where – gdzie
  94. which – który
  95. who – kto, który
  96. why – dlaczego, czemu
  97. with – z, wśród, razem z, wraz z
  98. yes – tak
  99. you – ty, wy, was, tobie, ciebie
  100. your – twój, wasz

Bez względu na to, czy wierzysz w te metodę, czy nie – myślę, że jeżeli planujesz nauczyć się języka angielskiego, przyswojenie powyższych list słów nie zaszkodzi Ci. Poza tym znajomość powyższych wyrazów będzie bardzo dobrą bazą do dalszego szkolenia języka w szkole językowej, z korepetytorem, czy w platformie Tutlo. Możesz również postawić sobie wyzwanie. Poświęć 90 dni na naukę tych słów, a potem umów się na lekcje próbną w Tutlo z native spikerem. Myślę, że to będzie najlepszy sprawdzian na to, czy metoda Pareto działa, czy też nie.

Damian Strzelczyk

Co-founder oraz Chief Everything Officer w Tutlo, pasjonat przedsiębiorczości oraz startupów. W 2015 roku, wraz z Tomaszem Jabłońskim, stworzył Tutlo – nowoczesną szkołę języka angielskiego online.

Damian Strzelczyk

Co-founder oraz Chief Everything Officer w Tutlo, pasjonat przedsiębiorczości oraz startupów. W 2015 roku, wraz z Tomaszem Jabłońskim, stworzył Tutlo – nowoczesną szkołę języka angielskiego online.

Zacznij mówić płynnie po angielsku