webinar_czasy_przeszle

Czasy przeszłe – 10 webinarów

Czasy przeszłe stanowią dla Ciebie największą trudność w języku angielskim? Nie wiesz, kiedy należy użyć Past Perfect, Past Continuous, a kiedy po prostu Past Simple? Jeżeli sama nazwa Past Perfect Continuous budzi u Ciebie lęk, to dobrze trafiłeś. Dzięki webinarom Tutlo dowiesz się: jaka jest budowa czasów przeszłych, jakie są między nimi różnice i jak używać tych czasów w praktyce. Ponadto poznasz zasady tworzenia czasowników regularnych w czasie przeszłym, a także najważniejsze czasowniki nieregularne.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do bezpłatnych materiałów od Tutlo.

Social english lesson- 10 webinarów

Pobierz

Globalne problemy współczesnego świata – 7 webinarów

Pobierz

Czasy przyszłe – 6 webinarów

Pobierz

Social english lesson- 10 webinarów

Pobierz

Globalne problemy współczesnego świata – 7 webinarów

Pobierz

Czasy przyszłe – 6 webinarów

Pobierz