Form Front Page

Przysłówki w angielskim ‒ wszystko, co musisz wiedzieć

 

Rodzaje przysłówków

Jednym z rodzajów przysłówków są przysłówki częstotliwości. Odpowiadają one na pytanie how often?, czyli jak często?:

alwayszawsze
nevernigdy
every day/month/yearkażdego dnia/miesiąca/roku

Poniżej przykładowe zdania z przysłówkami częstotliwości:

I always start my job at 7 o’clock.Zawsze zaczynam pracę o siódmej.
They eat in the restaurant twice a month.Oni jedzą w restauracji dwa razy w miesiącu.

Innym rodzajem przysłówków są przysłówki czasu, które odpowiadają na pytanie when? (kiedy?). Przykłady przysłówków czasu znajdują się poniżej:

nowteraz
soonwkrótce
today/tonight/tomorrowdziś/dziś wieczorem/jutro
yesterdaywczoraj
last day/week/month/yearzeszłego dnia/tygodnia/miesiąca/roku
four days/months agocztery dni/miesiące temu
next week/month/yearw następnym tygodniu/miesiącu/roku

Przykłady zdań z przysłówkami czasu:

I am working now.Teraz pracuję.
She should go to bed early. Ona powinna iść do łóżka wcześnie.

Kolejny rodzaj, to przysłówki miejsca. Odpowiadają na pytanie where? (gdzie?):

theretam
everywhere/somewhere/nowherewszędzie/gdzieś/nigdzie
in, insidew, wewnątrz, w środku
behindza

Te przysłówki mają dwie typowe końcówki:

 • -wards/-ward: backwards (do tyłu), forwards (do przodu);
 • -where: anywhere (gdziekolwiek), somewhere (gdzieś).

Przykłady:

He studied abroad.Studiował zagranicą.
The ball is under the bed.Piłka jest pod łóżkiem.
Let’s go inside.Wejdźmy do środka.

Kolejna grupa to przysłówki stopnia. Służą one w języku angielskim do wyrażania intensywności:

extremelynadzwyczaj
fullycałkowicie, w pełni
incrediblybardzo, niezwykle
littlemało
nearlyprawie

Przykłady:

I’m quite happy.Jestem całkiem szczęśliwy.
He was badly injured in a bike accident.Był poważnie zraniony w wypadku rowerowym.
That is enough for me.To wystarczająco dla mnie.

Ostatnią grupą przysłówków, które odpowiadają na pytanie how? (jak?), są przysłówki sposobu:

beautifullypięknie
quicklyszybko
sadlysmutno
softlydelikatnie
suddenlynagle
easilyłatwo

Przykłady zdań:

She smiled sadly.Uśmiechnęła się smutno.
Suddenly he heard a noise. Nagle usłyszał dźwięk.
I am madly in love with you!Jestem w Tobie szaleńczo zakochana!

Miejsce przysłówka w szyku zdania

Przysłówki w szyku zdania zajmują określone miejsce, które zależne jest od pełnionej przez nie funkcji:

 • gdy przysłówek określa przymiotnik, wzmacniając lub osłabiając jego znaczenie, znajduje się przed nim:
My dog is very friendly.Mój pies jest bardzo przyjazny.

 

 • gdy przysłówek określa czas, znajduje się na końcu lub na początku zdania:
What should we do tonight?Co powinniśmy tej nocy zrobić?
Tonight is very special.Ta noc jest wyjątkowa.

 

 • gdy przysłówek określa częstotliwość, znajduje się po podmiocie:
You can always count on me.Możesz zawsze na mnie liczyć.

 

 • gdy przysłówek określa, jak czynność jest wykonywana, znajduje się po orzeczeniu:
My mother cooks well.Moja mama dobrze gotuje.

Sposoby tworzenia przysłówków

Przysłówki tworzone są na bazie przymiotników lub rzeczowników. Wystarczy dodać końcówkę -ly i można rzec: gotowe! Na przykład:

clearclearly
plainplainly
badbadly

Jak to często bywa, od każdej reguły są pewne wyjątki.

Zatem:

 • jeśli wyraz kończy się na -y, to wówczas zmieniamy tę końcówkę na -ily:
happyhappily
funnyfunnily

 

 • jeśli wyraz kończy się na -le, to wówczas zamieniamy tę końcówkę na -ly:
probableprobably
horriblehorribly

 

 • w przypadku, gdy przymiotnik kończy się na -e, którego nie poprzedza -l, nie zostaje ono usunięte. Do całego wyrazu dodajemy końcówkę -ly:
nicenicely

 

 • jeśli przymiotnik zakończony jest na -ic, po zamianie na przysłówek otrzymuje on końcówkę ‑ically:
dramaticdramatically

wyjątek:

publicpublicly

 

 • jeśli przymiotnik zakończony jest na –ly, nie zmieniamy końcówki, na przykład:
friendlyfriendly

 

 • wyrazy, które po dodaniu końcówki -ly zmieniają znaczenie:
late ‒ późnolately ‒ ostatnio
hard ‒ ciężkohardly ‒ prawie wcale
near ‒ bliskonearly ‒ prawie

 

 • przysłówki, które mają taką samą formę jak przymiotniki, to np.: back, early, far, fast, little, long, left, low, cold.

Stopniowanie przysłówków angielskich

Przysłówki podlegają stopniowaniu tak samo, jak przymiotniki i odbywa się to w sposób regularny lub nieregularny:

 • przysłówki, które nie są zakończone na ‑ly stopniowane są poprzez dodanie końcówki ‑er w stopniu wyższym, oraz the i końcówki ‑est w stopniu najwyższym (stopniowanie regularne):
fast

szybko

faster

szybciej

the fastest

najszybciej

 

 • przysłówki wielosylabowe zakończone na -ly w stopniu wyższym poprzedzone są wyrazem more, a w najwyższym most:
easily

łatwo

more easily

łatwiej

most easily

najłatwiej

slowly

wolno

more slowly

wolniej

most slowly

najwolniej

 

 • w przypadku stopniowania nieregularnego, pojawiają się nowe formy wyrazów:
well

dobrze

better

lepiej

the best

najlepiej

little

mało

less

mniej

the least

najmniej

badly

źle

worse

gorzej

the worst

najgorzej

Nauka przysłówków

Kluczem do sukcesu w przypadku nauki przysłówków jest wręcz algorytmiczne podejście do sposobu, w jaki są one tworzone. Warto także poznać wyjątki oraz stopniowo zaznajamiać się z kolejnymi wyrazami. Aby być pewnym efektów nauki, dobrym pomysłem jest angielski online. Szkoła językowa online daje opcje szybkiego przyswojenia sobie różnego rodzaju materiałów. Możliwość wyboru lektora, nauka z native speakerem czy też z polskim nauczycielem, to tylko jeden z wielu plusów nauki przez internet. 

Damian Strzelczyk

Co-founder oraz Chief Everything Officer w Tutlo, pasjonat przedsiębiorczości oraz startupów. W 2015 roku, wraz z Tomaszem Jabłońskim, stworzył Tutlo – nowoczesną szkołę języka angielskiego online.

Damian Strzelczyk

Co-founder oraz Chief Everything Officer w Tutlo, pasjonat przedsiębiorczości oraz startupów. W 2015 roku, wraz z Tomaszem Jabłońskim, stworzył Tutlo – nowoczesną szkołę języka angielskiego online.

Zacznij mówić płynnie po angielsku