Form Front Page

Zaimki osobowe w języku angielskim – podstawowe informacje

Zaimki w języku angielskim – lista zaimków osobowych
Aby w najprostszy sposób wyjaśnić ideę uzupełniania zdań zaimkami osobowymi, warto przeanalizować poniższe zdania:

This is Olga. Olga is very smart. I like Olga.To jest Olga. Olga jest bardzo mądra. Lubię Olgę.

Po zastosowaniu odpowiednich zaimków zdania mogą prezentować się tak:

This is Olga. She is very smart. I like her.To jest Olga. Ona jest bardzo mądra. Lubię ją.

Zaimki osobowe pełnią funkcję podmiotu, czyli odpowiadają na pytania: „kto?” lub „co?”.

Zaimki osobowe po angielsku

W angielskim zaimki osobowe to:

  • w liczbie pojedynczej:
Ija
youty
heon
sheona
itono, to

 

  • w liczbie mnogiej:
wemy
youwy
theyoni, one

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi w formie podmiotu:

I need this dress.Ja potrzebuję tej sukienki.
You are my best friend.Ty jesteś moim najlepszym przyjacielem.
He is cooking right now.On teraz gotuje.
She is our new teacher.Ona jest naszą nową nauczycielką.
It is green.To jest zielone.
We are family!My jesteśmy rodziną.
You are very bossy!Jesteś bardzo władczy.
They are from the UK.Oni są z Wielkiej Brytanii. 

Warto zaznaczyć, że „ja” w języku angielskim, czyli „I”, piszemy zawsze wielką literą, natomiast różnica pomiędzy drugą osobą liczby pojedynczej („ty”) i drugą osobą liczby mnogiej („wy”) wynika wyłącznie z kontekstu zdania. W obu przypadkach przyjmuje ona formę: „you”.

Odmiana zaimków osobowych

Zależnie od kontekstu zdania i pełnionej funkcji, zaimki w angielskim mogą przyjmować różne formy, zgodnie z odmianą (która w języku polskim również występuje). Poza wspomnianymi już zaimkami osobowymi w formie podmiotu występują także:

  • zaimki osobowe w formie dopełnienia:
memi, mnie, mną
youtobie, ciebie
himjego, jemu, niego, nim, go
herjej, ją, niej
itje, jego, jemu, go, nim
usnam, nas, nami
youwam, was, wami
themim, ich, nim, nich

Przykłady zdań:

Don’t call him!Nie dzwoń do niego!
We need to wait for them.Musimy na nich poczekać.

 

  • przymiotniki dzierżawcze:
mymoje, moja, moi, mój
yourtwoje, twoja, twój
hisjego
herjej
itstego, jego, jej
ournasze, nasza, nasz
yourwasze, wasza, wasz
theirich

Przykłady zdań:

Her brother is handsome!Jej brat jest przystojny.
Our home is brand new, built in 2019.Nasz dom jest całkowicie nowy, wybudowany w 2019 roku.

 

  • zaimki dzierżawcze (formy dzierżawcze):

 

minemój, moja, moje, moi
yourstwój, twoja, twoje
hisjego
hersjej
itsjego, jej
oursnasz, nasza, nasze
yourswasz, wasza, wasze
theirsich

Przykłady zdań:

It’s your dog, not mine!To twój pies, nie mój!
They lived in a gentler age than ours.Oni żyli w łagodniejszym wieku niż nasz.

 

  • zaimki emfatyczne, zwrotne:
myselfja sam, sama
yourselfty sam, sama
himselfon sam
herselfona sama
itselfto samo, samo w sobie
ourselvesmy sami, same
yourselveswy sami, same
themselvesoni sami, same

Przykłady zdań:

She finished her breakfast and pored herself a cup of coffeeSkończyła swoje śniadanie i nalała sobie kubek kawy.
We’re embarrassing ourselves!Zawstydzamy samych siebie!

Nauka zaimków osobowych

Kluczowym zagadnieniem podczas nauki zaimków jest zrozumienie ich funkcji i dopasowanie odpowiedniej formy do kontekstu zdania. Naukę warto zacząć od zaimków osobowych, podmiotowych i dopełniaczowych, by z czasem pogłębić wiedzę o przymiotniki i zaimki dzierżawcze oraz zwrotne. Podstawą nauki powinno być tworzenie zdań w taki sposób, by naturalnie i bez powtórzeń używać zaimków, zgodnie z zasadami. Dobrym sposobem na naukę zaimków jest ich używanie w zdaniach pisanych oraz w mowie. Na pomoc przyjdzie angielski online (https://pl.tutlo.com/). Nasza internetowa szkoła językowa pozwala na szybką naukę języka z wybranymi przez nas lektorami lub native speakerami. Dzięki dopasowanym do nas metodom nauki dużo szybciej widać efekty naszej pracy. Powodzenia. 

Damian Strzelczyk

Co-founder oraz Chief Everything Officer w Tutlo, pasjonat przedsiębiorczości oraz startupów. W 2015 roku, wraz z Tomaszem Jabłońskim, stworzył Tutlo – nowoczesną szkołę języka angielskiego online.

Damian Strzelczyk

Co-founder oraz Chief Everything Officer w Tutlo, pasjonat przedsiębiorczości oraz startupów. W 2015 roku, wraz z Tomaszem Jabłońskim, stworzył Tutlo – nowoczesną szkołę języka angielskiego online.

Zacznij mówić płynnie po angielsku